Hedvig Elisabeth Charlotta

1759 - 1818

Sverige

Drottning och dotter till storhertigen av Oldenburg, Fredrik August. Hon kom som 15-åring till Sverige för att gifta sig med Gustav III:s yngre bror, senare kung Karl XIII. I det olyckliga äktenskapet fick hon två barn som båda dog som små. Vänskapen med Sophie Piper blev hennes stora glädje i livet och hennes dagböcker visar en intelligent och skarpsynt iakttagare.

Hon porträtterar hovets och rikets dignitärer och ger oss en inblick i intrigerna kring Gustav III och hans efterträdare. Dagböckerna, som var inspirerade av dåtidens stora europeiska brevlitteratur, är viktiga historiska dokument, skrivna på franska 1775-1817 och utgivna i svensk översättning 1902-07 och 1920-42.

Litteratur om författaren: ett urval

Christina Sjöblad: Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet, 1997

Alma Söderhjelm: Gustaf IIIs syskon, 1945

Lydia Wahlström: "Om och av hertiginnan Charlotte" i: Gustavianska studier, 1914