Hedvig Elisabeth Charlotta

1759 - 1818

Sverige

Dronning og datter af storhertugen af Oldenburg, Fredrik August. Hun kom som 15-årig til Sverige for at gifte sig med Gustav IIIs yngre bror, den senere kong Carl XIII. I det ulykkelige ægteskab fik hun to børn, der begge døde som helt små. Venskabet med Sophie Piper blev hendes store glæde i livet, og gennem sit dagbogsskriveri kompenserede hun for sin skuffelse og udviklede sig til en intelligent og skarpsynet iagttager.

Hun portrætterer hoffets og rigets dignitarer og giver os indblik i intrigerne omkring Gustav III og hans efterfølgere. Dagbøgerne, der er inspireret af datidens store europæiske brevlitteratur, er vigtige historiske dokumenter, skrevet på fransk 1775-1817 og udgivet i svensk oversættelse 1902-07 og 1920-42.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Christina Sjöblad: Min vandring dagför dag. Kvinnors dagböckerfrån 1700-talet, 1997

Alma Söderhjelm: Gustaf IIIs syskon, 1945

Lydia Wahlström: "Om och av hertiginnan Charlotte" i: Gustavianska studier, 1914