Abela Maria Gullbransson

1775 - 1822

Sverige

Dotter till köpmannen Sven Berglund och hans hustru Johanna Kristina Brunius. Hon var gift med köpmannen och domaren L. Gullbransson i Varberg. Hon hörde till den fromma västsvenska väckelserörelsen och hade en stor vänkrets som hon verkar ha haft flitig kontakt med genom brev. En del av dessa brev om andliga spörsmål finns som avskrifter i prästen C. S. Lindblads samling på Göteborgs Universitetsbibiliotek.

Postumt utkom 1823 Abela Gullbranssons Uppbyggliga sånger och böner vid åtskilliga tillfällen jemte ett brefom nådetillståndet; den sjunde upplagan trycktes 1895. Brevet utgavs i separattryck 1858 och ett antal betraktelser gavs ut 1923 med titeln För hemmets stilla stunder.

Litteratur om författaren: ett urval

C.S. Lindblad: Från sista seklets gryning i Göteborgs stift, 1922

Nordisk familjebok, bd 10, 1909

Artiklar om författaren

Additional Links