Abela Maria Gullbransson

1775 - 1822

Sverige

Datter af handelsmanden Sven Berglund og hans hustru Johanna Kristina Brunius. Hun var gift med handelsmand og dommer L. Gullbransson i Varberg. Hun hørte til i den fromme, vestsvenske vækkelsesbevægelse og havde en stor vennekreds, som hun synes at have stået i flittig brevkontakt med. En del af disse breve om åndelige emner findes som afskrifter i præsten C.S. Lindblads samling på Göteborgs Universitetsbibliotek.

Posthumt udkom fra 1823 Abela Gullbranssons Uppbyggliga sånger och boner vid åtskilliga tillfällen i flere oplag. Bref om nådetillståndet blev trykt i 1858, og et antal betragtelser blev i 1923 udgivet med titlen För hemmets stilla stunder.

Udvalgt litteratur om forfatteren

C.S. Lindblad: Från sista seklets gryning i Göteborgs stift, 1922

Nordisk familjebok, bd 10, 1909