Catharina Burea

1601 - 1678

Dotter till Gustav II Adolfs lärare och förste riksantikvarie, Johannes Tomas Buræus (Johan Bure) och Margareta Bäng. 1629 gifte hon sig med faderns elev, senare riksantikvarien Johan Henriksson Axehielm. Hon undervisades av Olof Laurelius, senare biskop i Västerås, och av professor Jonas Colombus.

Hon sägs ha översatt Matthias Hafenreffer till svenska, troligen det på latin skrivna sammandraget av Loci theologici, som trycktes första gången 1612 och skulle bli den grundläggande läroboken i teologi på alla utbildningsnivåer i över 100 år. Catharina Burea lär ha brevväxlat på latin med bl a Wendela Skytte.

Litteratur om författaren: ett urval

Hans Hildebrand: Minne af riksantikvarien Johannes Bureus, 1910

Anders Anton von Stiernman: "Gynæceum Sveciæ Litteratum eller Anmärkningar om Lärda och Namnkunniga Swenska Fruentimmer" i: Stockholms Magazin, 1780