Catharina Burea

1601 - 1678

Sverige

Datter af Gustav II Adolfs lærer og Sveriges første rigsantikvar, Johannes Tomæ Buræus (Johan Bure) og Margareta Bäng. 1929 blev hun gift med faderens elev, den senere rigsantikvarjohan Henriksson Axehielm. Hun blev undervist af Olof Laurelius, den senere biskop i Västerås, og af professor Jonas Columbus.

Hun oversatte Matthias Hafenreffer til svensk, sandsynligvis det på latin affattede sammendrag af Loci theologici, som blev tillempet svenske forhold. Værket blev første gang trykt i 1612 og blev den grundlæggende lærebog i teologi på alle undervisningsniveauer i mere end 100 år. Catharina Burea siges at have brevvekslet på latin med bl.a. Wendela Skytte.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Hans Hildebrand: Minne af riksantikvarien fohannes Bureus, 1910

Anders Anton von Stiernman: "Gynæceum Sveciæ Litteratum eller Anmärkningar om Lärda och Namnkunniga Swenska Fruentimmer" i: Stockholms Magazin, 1780