Anne Margrethe Bredal

1655 - 1729

Danmark

Prästdotter från Vrads Herred på Jylland, gifte sig första gången ca 1677 med arrendatorn till Brahesholm, Niels Sörensen, och fick med honom åtta barn, andra gången omkring 1697 med Erik Bredal, senare rektor i Horsens.

Från barndomen var hon känd som läraktig och begåvad och redan som 14-åring skrev hon ett tal på latin med anledning av Christian V’s kröning, Spes Daniœ, publica et indubitata, cui favet Augustus Rex Christoianus Quintus, tryckt 1671. Två brev på latin, från 1696 och 1703, finns bevarade på Det Kgl Bibliotek. Anne Margrethe Bredal undervisade i Birgitte Giøes hem, Quitzovsholm.

Litteratur om författaren: ett urval

Sv. Cedergreen Bech (red): Dansk biografisk leksikon, bd 2, 1979

Frederik Christian Schønau: Samling af Danske Lærde Fruentimmer, 1753

Artiklar om författaren