Anna Mathilda Charlotta Branting

1855 - 1950

Sverige

Författaren har gått till historien först och främst genom sitt äktenskap 1884 med Hjalmar Branting, Sveriges förste socialdemokratiske statsminister. Hon var på sin tid en mycket uppskattad författare och journalist som av samtidens kritiker jämfördes med Strindberg.

Hon debuterade 1893 med romanen Lena och skrev senare flera romaner och novellsamlingar. Bland hennes mest intressanta verk är nyckelromanen Staden från 1901, som handlar om en kris i äktenskapet med Hjalmar Branting. Som teaterkritiker, först i Stockholmstidningen och senare i Social-Demokraten under pseudonymen René, väckte hon stor uppmärksamhet, då hennes mycket personliga och originella stil bröt mot de konventioner som vid denna tid gällde inom teaterkritiken.

Litteratur om författaren: ett urval

Anna Westerståhl Stenport: "Swedish women's city writing and Anna Branting's "Lena" (1893): complexities of voice, vision, divorce, and desire" in: Scandinavica, (46):1, 2007

Lena Svanberg: Anna Branting, 1987