Anna Brade

1465 -

Danmark

Födelseåret är ungefärligt. Hon var abbedissa i Maribo kloster, dotter till Aksel Brahe till Krogholm och Tostrup, död 1487, och Maren Tygesdatter Lunge, död ca 1520.

Anna Brade är känd för en bönebok som hon lät skriva. På sista sidan står, med rött bläck: “Thenne bogh lodh syster Anna Brades datter scriffue Aar efter gudz byrdh 1497”. Den gick sedan i arv till hennes syster Elsebe Brade som var gift med Hans Skovgaard till Gundestrup. Efternamnet stavas både Brade och Brahe.

Litteratur om författaren: ett urval

Ernst Frandsen: Mariaviserne, 1926

Karl Martin Nielsen (utg): Middelalderens danske Bønnebøger, bd 1, 1946