Anna Brade

1465 -

Danmark

Det angivede fødselsår er et skøn. Præcis fødsels- og dødsår er ukendte. Forfatteren var abbedisse i Maribo kloster, datter af Aksel Brahe til Krogholm og Tostrup, død 1487, og Maren Tygesdatter Lunge, død ca. 1520.

Anna Brade er kendt for en bønnebog, som hun lod skrive. På sidste side står anført med rødt blæk: “Thenne bogh lodh syster Anna Brådes datter scriffue Aar efter gudz byrdh 1497”. Den gik siden i arv til hendes søster Elsebe Brade, der var gift med Hans Skovgaard til Gundestrup. Efternavnet staves både Brade og Brahe.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Ernst Frandsen: Mariaviserne, 1926

Karl Martin Nielsen (udg.): Middelalderens danske Bønnebøger, bd. I, 1946