Nicoline Magdalene Roll Nini Anker

1873 - 1942

Norge

Nina Roll Anker var en radikal samhällskritiker, engagerad i kvinnosaksfrågan och socialt arbete för preventivmedel och fria aborter. Hennes bakgrund var konservativ och borgerlig: dotter till en domare från Molde. Hon avlade examen från norska mellanskolan och kom genom två giftermål in i en förmögen godsägarmiljö.

Hon debuterade under pseudonymen Jo Nein med romanen I blinde, 1898, som behandlade samliv och äktenskapskriser. Till huvudverken hör romantrilogin Huset i Søgaten (Huset vid Sjögatan, 1924), / amtmandsgaarden och Under Skraataket, 1923-27, om Trondheims kulturhistoria, sedd med tre olika kvinnogenerationers ögon. Andra verk är de psykologiska romanerna Benedicte Stendal, 1909 (på svenska 1928), och Fru Castrups datter, 1918 (Fru Castrups dotter, 1919), som tematiserar borgerliga kvinnors splittring mellan plikt och böjelser. Lil-Anna og andre (N), 1906, och den centrala romanen Den som henger i en tråd, 1935 (Den som hänger i en tråd, 1936), skildrar arbetarkvinnornas villkor. Kirken (D), 1921, och Kvinnen og den svarte fuglen (R), 1945, formulerar från en antiklerikal och pacifistisk ståndpunkt ett skarpt tidsangrepp.

Som enskilt verk står Det svake kjøn, 1915 (Det svaga könet, 1926), starkast, en feministisk anklagelseskrift riktad mot den patriarkaliska maktstrukturen inom familjen och i skilda kristna miljöer. Nini Roll Anker skrev dessutom roliga och samhällskritiska romaner under pseudonymen Kåre P. Hon hade också många förtroendeuppdrag i författarförbundet.

Litteratur om författaren: ett urval

Ingrid Björkman: Nini Roll Ankers Stampetrilogi, 1979

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 2, 1989

Eugenia Marie Kielland: Nini Roll Anker i liv og arbeid, 1948

Egil Kjølholdt-Guttormsen: Nini Roll Anker i Fredrikshald 1892-1907 : et kulturhistorisk interiør med bibliografi, 1996

Tordis Ørjasæter, Jo Ørjasæter: Nini Roll Anker: en kvinne i tiden, 2000