Natalie Zahle

1827 - 1913

Danmark

Grundlægger af Zahles skole, blev født i Horsens og voksede fra sit 10. år op hos slægtninge i København. Som forældreløs blev hun 15 år gammel kastet ud i livet som privatlærerinde, og 1851 oprettede hun en skole for vordende privatlærerinder.

Hendes skolevirksomhed, hvor romantisk vækkelse blev kombineret med realistisk videnstilegnelse, var banebrydende for kvinders indpas på arbejdsmarkedet. Sine pædagogiske tanker nedfældede hun i skriftet Om den kvindelige Uddannelse her i Landet, 1873. Posthumt udkom erindringsværket Mit Liv, 1914.

Udvalgt litteratur om forfatteren

S. Larsen og B.M. Tønsberg: "Lærerinde eller sygeplejerske?" i: Kvindfolk, bd. 1, 1984

Birgitte Possing: Viljens styrke. Natalie Zahle, 1992

Birgitte Possing: Zahle: at svække sjælen, 2009

Johs. Steenstrup: Den danske Kvindes Historie, bd. 2, 1917