Vilhelmine Ullmann

1816 - 1915

Norge

Blev født og voksede op i Christiania. Hendes mor var forfatteren og skolebestyreren Conradine Dunker, der selv underviste datteren, der ernærede sig som guvernante, indtil hun blev gift i 1839. Efter 15 års ægteskab og seks børn, blev hun separeret. Hun oprettede herefter en pigeskole og bestyrede senere et børneasyl, til hun var 78 år gammel.

Fra 1887 var hun under signaturen M.D. (Mina Dunker) skribent i kvindetidsskriftet Nylænde, debuterede med børnefortællingen Spillerbakken og Bjørnen i Nordisk Illustreret Børneblad, 1874-75, og udgav som 87-årig sine erindringer Fra Tyveaarene og lidt mere i 1903.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Marie Høgh og Fredrikke Mørck (red.): Norske kvinder. En oversigt over deres stilling og livsvilkaar i hundredaaret 1814-1914, 1914

Astrid Lorenz: Forstandens lys og hjertets varme. Conradine Dunker og Vilhelmine Ullmann. Kvinnesilhuetter i slektsramme, 1996

Elisabeth Aasen (red.): Fra gamle dage. Memoarer; dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca. 1660-1880, 1983