Vilhelmine Ullmann

1816 - 1915

Norge

Född Dunker och uppvuxen i Kristiania. Hennes mor var rektorn och skolchefen Conradine Dunker som själv undervisade dottern vilken sedan försörjde sig som guvernant tills hon gifte sig 1839. Efter 15 års äktenskap och sex barn separerade hon. Hon startade sedan en flickskola och skötte själv ett barnhem tills hon var 78 år.

Från 1887 var hon under signaturen M.D. (Mina Dunker) skribent i kvinnotidskriften Nylœnde, debuterade med barnberättelsen Spillerbakken og Bjørnen i Nordisk Illustreret Børneblad, 1874-75 och gav 1903, vid 87 års ålder, ut sina minnen Fra Tyveaarene og lidt mere.

Litteratur om författaren: ett urval

Marie Høgh och Fredrikke Mørck (red): Norske kvinder. En oversigt over deres stilling og livsvilkaar i hundredaaret 1814-1914, 1914

Astrid Lorenz: Forstandens lys og hjertets varme. Conradine Dunker og Vilhelmine Ullmann. Kvinnesilhuetter i slektsramme, 1996

Elisabeth Aasen (red): Fra gamle dage. Memoarer, dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca 1660-1880, 1983