Eleonora Christine Tscherning

1817 - 1890

Danmark

Født uden for ægteskab som barn af en kaptajn og hans husholderske. En slægtning påtog sig faderskabet, og hendes forældre blev først gift 1837, efter at hendes far var avanceret til oberst. Hun fik tegneundervisning, havde et fint talent for billedkunst og fik i 1840’erne antaget billeder på Charlottenborg.

I sine erindringer og breve, udgivet første gang i 1908, fortæller hun livfuldt og åbent om forelskelsen i den senere nationalliberale krigsminister, medlem af den grundlovgivende forsamling, A.F. Tscherning, der i syv år vægrede sig mod hendes forslag om ægteskab, og giver et nærværende og kontant indtryk af de begivenhedsrige år omkring enevældens afskaffelse og krigen i 1848-1851.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Julius Clausen og P.Fr. Rist (red.): "Eleonora Christine Tscherning: Efterladte papirer og breve" i: Memoirer og breve, bd. 8, 1967

Bodil Wamberg: Mit hjerte blev skabt til kærlighed: en fortælling om Eleonore Christine og A.F. Tscherning, 2006