Eleonora Christine Tscherning

1817 - 1890

Danmark

Född utom äktenskapet, barn till en kapten och hans hushållerska. En släkting påtog sig faderskapet och hennes föräldrar gifte sig först 1837, sedan fadern avancerat till överste. Hon fick undervisning i teckning, hade talang för bildkonst och fick på 1840-talet verk antagna på Charlottenborg.

I sina minnen och brev, utgivna första gången 1908, berättar hon livfullt och öppenhjärtigt om sin förälskelse i den senare nationalliberale krigsministern, medlemmen i den lagstiftande församlingen, A.F. Tscherning, som i sju år värjde sig mot hennes förslag om äktenskap. Hon ger ett närvarande och trovärdigt intryck av de händelserika åren kring enväldets avskaffande och kriget 1848-51.

Litteratur om författaren: ett urval

Julius Clausen och P.Fr. Rist (red): "Eleonora Christine Tscherning: Efterladte papirer og breve" i:  Memoirer og breve, bd 8, 1967

Bodil Wamberg: Mit hjerte blev skabt til kærlighed: en fortælling om Eleonore Christine og A.F. Tscherning, 2006