Rita Tornborg

1926 -

Sverige

Født i Polen. Moderen var polsk, faderen svensk. Hun har været bosat i Sverige siden 1943 og arbejder som kritiker på Svenska Dagbladet.

Hun debuterede som 44-årig med Paukes gerilla (R), 1970. Hendes miljø er storbyen, som regel et samtidigt Stockholm. Fantasien er hendes vigtigste redskab, æstetikken er overraskelsens. Med interessen for storbyen og de livsholdninger, som formes og konfronteres her, forvalter Rita Tornborg arven fra den europæiske 1800-talsroman. Det gælder f.eks. romanerne Hansson och Goldman, 1974, Friedmans hus, 1976, og Salomos namnsdag, 1979. I de fem første bøger ses verden hovedsagelig gennem mandlige øjne, men i Systrarna (R), 1982, og frem for alt i den efterfølgende Rosalie (R), 1991, er perspektivet kvindeligt. Det handler ikke bare om en forskydning af forfattersynsvinklen, men også om en tematisk nyorientering.