Rita Tornborg

1926 -

Sverige

Född i Polen. Modern var polska, fadern svensk. Hon bor i Sverige sedan 1943 och arbetar som kritiker på Svenska Dagbladet.

Hon debuterade som 44-åring med Paukes gerilla (R), 1970. Hennes miljö är storstadens, som regel ett samtida Stockholm. Fantasin är hennes viktigaste redskap, estetiken är överraskningens. Med intresse för storstaden och de livsformer som formas och konfronteras här förvaltar Rita Tornborg arvet från den europeiska 1800-talsromanen. Det gäller t ex romanerna Hansson och Goldman, 1974, Friedmans hus, 1976, och Salomos namnsdag, 1979. I de fem första böckerna ses världen huvudsakligen genom manliga ögon men i Systrarna (R), 1982, och framför allt i den följande Rosalie (R), 1991, är perspektivet kvinnligt. Det handlar inte bara om en förskjutning av författarsynvinkeln utan också om en tematisk nyorientering.