Maila Talvio

1871 - 1951

Finland

Præstedatter fra det mellemste Finland. Hun fik en for 1880’ernes piger tidstypisk uddannelse i Helsingfors og arbejdede aktivt for bl.a. afholdssagen, bondekulturen og det finske sprog samt holdt litterær salon. Hun var gift med professor J.J. Mikkola og var på grund af sin impulsivitet, sit temperament og sin interesse for unge mænd genstand for sladder, anekdoter og smædeviser. Selv var hun tavs om sit privatliv.

Maila Talvio, der var påvirket af ekspressionismen i de første tiår af 1900-tallet, udgav fra 1895 til 1949 omkring 50 værker. I hendes værker er de unge nationalt engagerede kvinder centrale figurer, og en tematik omkring angst for seksualitet og moderskab er tilbagevendende. Et venskabsægteskab står som mulig model for forholdet mellem mænd og kvinder. Desuden var hun interesseret i Helsingfors’ historie i 1920’rne. Hendes forfatterskab har været anset for forældet, og hun har først og fremmest været kendt for sin farverige personlighed.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Tyyni Tuulio: Maila Talvion vuosikymmenet, bd. 1-2, Helsinki 1964-65