Maila Talvio

1871 - 1951

Finland

Prästdotter från mellersta Finland. Hon fick en för 1880-talets flickor typisk utbildning i Helsingfors och arbetade aktivt bl a inom nykterhetsrörelsen, för bondekulturen och det finska språket samt höll litterär salong. Hon var gift med professor J.J. Mikkola och var på grund av sin impulsivitet, sitt temperament och sitt intresse för unga män föremål för skvaller, anekdoter och nidvisor. Själv teg hon om sitt privatliv.

Maila Talvio, som var påverkad av expressionismen under 1900-talets första årtionde, gav från 1895 till 1949 ut omkring 50 verk. I hennes verk är de unga, nationellt engagerade kvinnorna centrala figurer och en tematik kring sexualångest och rädsla inför moderskapet återkommer ständigt. Ett vänskapsäktenskap står som möjlig modell för ett förhållande mellan män och kvinnor. Maria Talvio var dessutom intresserad av Helsingfors historia under 1920-talet. Hennes författarskap har ansetts vara föråldrat och hon blev först och främst känd för sin färgstarka personlighet.

Litteratur om författaren: ett urval

Tyyni Tuulio: Maila Talvion vuosikymmenet, bd 1-2, Helsingfors 1964-65