Inger Jens-Datter Sønberg

1648 - 1728

Danmark

Datter af Jens Andersen Sønberg, præst i Visby og Heltborg 1648-90, boede efter faderens død hos halvbroderen, præsten Villads Olsen Svale i Vang. Her skrev hun Sielens daglige Røg Offer, For Herren optændt, trykt 1700, 1710 og 1737, og et af datidens nye kvindelige andagtsværker med morgen- og aftenandagter for hver ugedag og tilhørende sange.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Peter Holst og Jens Hougaard m.fl. (red.): Dansk Litteraturhistorie, bd. 3, 1982-85

Anders Malling: Dansk Salmehistorie, bd. 8, 1978