Inger Jens-Datter Sønberg

1648 - 1728

(1648-1728), dotter till Jens Andersen Sønberg, präst i Visby och Heltborg 1648-90. Bodde efter faderns död hos halvbrodern, prästen Villads Olsen Svale i Vang. Här skrev hon Siælens Daglige Røg Offer, For Herren optændt, tryckt 1700, 1710 och 1737, ett av den tidens nya kvinnliga andaktsverk med morgon- och kvällsandakter för varje veckodag med tillhörande sånger.

Litteratur om författaren: ett urval

Peter Holst og Jens Hougaard m fl (red): Dansk Litteraturhistorie, bd 3, 1982-85

Anders Malling: Dansk Salmehistorie, bd 8, 1978