Charlotte Hedevig Schimmelmann

1757 - 1816

Danmark

Holdt litterær salon i det Schimmelmann’ske palæ i Bredgade i København og på Sølyst. Hun er født i Norge, hvor faderen som tysk officer gjorde dansk tjeneste, men opvokset hos moderens slægtning gehejmerådinde Løvenskjold på godset Løvenborg. Hun blev gift med lensgreve og senere gehejmestatsminister Ernst Schimmelmann i 1782, korresponderede med kvinderne i den dansk-tyske aristokratiske kreds omkring statsledelsen, fortrinsvis på fransk, og med Charlotte Schiller. Denne korrespondance er tilgængelig i: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827, 10 bd., ved L. Bobé, 1895-1932 (bd. 4+5+8), og Charlotte Schiller und Ihre Freunde, 2 bd., ved L. Uhrlichs, 1860 (bd. 2).

Udvalgt litteratur om forfatteren

Louis Bobé: "Sølyst", i: Meddelelser fra Historisk-topografisk Selskab for Gjentofte Kommune, bd. 1, nr. 1, 1924

Anne Scott Sørensen: "Den litterære salon" i: Edda, nr. 3, 1992

Anne Scott Sørensen: "Min laterna magica - om Charlotte Schimmelmann og Sølyst" i: Anne Scott Sørensen (red.): Nordisk salonkultur. En studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780-1850, 1998