Charlotte Hedevig Schimmelmann

1757 - 1816

Danmark

Höll litterär salong i det Schimmelmannska palatset på Bredgade i Köpenhamn och på Sølyst. Hon var född i Norge, där fadern som tysk officer gjorde dansk tjänst, men växte upp hos moderns släkting Løvenskjold på godset Løvenborg. Hon gifte sig med länsgreven och senare statsministern Ernst Schimmelmann 1782, korresponderade med kvinnorna i den dansk-tyska aristokratiska kretsen kring statsledaren, företrädesvis på franska, samt med Charlotte Schiller. Denna korrespondens finns bevarad i: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827,10 bd, av L. Bobé, 1895-1932 (bd 4+5+8), och Charlotte Schiller und Ihre Freunde, 2 bd, av L. Uhrlichs, 1860 (bd2).

Litteratur om författaren: ett urval

Louis Bobé: "Sølyst". Meddelelser fra Historisk-topografisk Selskab for Gjentofte Kommune, bd 1, nr 1, 1924

Anne Scott Sørensen: "Den litterära salon" i: Edda, nr 3, 1992

Anne Scott Sørensen: "Min laterna magica - om Charlotte Schimmelmann og Sølyst" i: dens (red): Nordisk salonkultur. Et studie i nordiske skønånder og salonmiljöer 1780-1850, 1998