Frederike Juliane (Julie) Reventlow

1763 - 1816

Danmark

Datter af gehejmeråd, greve Heinrich Schimmelmann og søster til statsmanden Ernst Schimmelmann. Hun blev i 1779 ved ægteskabet med den tyskorienterede Fritz Reventlow bosat på godset Emkendorf i Holsten, hvor hun blev centrum for en overvejende tysk litterær kreds.

Hun forholdt sig kritisk til reformstyret i København, udøvede en religiøst betonet folkeoplysning, førte omfattende korrespondancer og skrev flere opbyggelige historier for børn: Sonntagsfreuden des Landmannes, 1791, og Kinderfreuden oder Unterricht in Gesprächen, 1793.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Otto Brandt: Geistesleben und Politik in Schlesivig- Holstein um Wende des 18. fahrhunderts, 1924 (ny udg. 1981)

Christian Degn og Dieter Lohmeier (udg): Staatsdienst und Menschlichkeit. Studien zur Adelskultur des späteren 18. Jahrhundert in Schleswig-Holstein und Dänemark, 1980

Anne Scott Sørensen: "Den nordiske kreds. En aristokratisk salonkultur" i: Anne Scott Sørensen (red.): Nordisk salonkultur. En studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780-1850, 1998