Frederike Juliane (Julie) Reventlow

1763 - 1816

Danmark

Dotter till ämbetsmannen, greve Heinrich Schimmelmann och syster till statsmannen Ernst Schimmelmann. Sedan hon 1779 gift sig med den tysk-orienterade Fritz Reventlow, bosatt på godset Emkendorf i Holstein, blev hon centrum i en övervägande tysk litterär krets.

Hon var kritisk till reformsträvanden i Köpenhamn, bedrev en religiöst betonad folkupplysning, förde en omfattande korrespondens och skrev flera moraliserande berättelser för barn: Sonntagsfreuden des Landmannes, 1791, och Kinderfreuden oder Unterricht in Gesprächen, 1793.

Litteratur om författaren: ett urval

Otto Brandt: Geistesleben und Politik in Schlesivig- Holstein um Wende des 18. fahrhunderts, 1924 (ny udg 1981)

Christian Degn och Dieter Lohmeier : Staatsdienst und Menschlichkeit. Studien zur Adelskultur des späteren 18. Jahrhundert in Schleswig-Holstein und Dänemark, 1980

Anne Scott Sørensen: "Den nordiske kreds. En aristokratisk salonkultur" i: Anne Scott Sørensen (red.): Nordisk salonkultur. En studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780-1850, 1998