Carine Rehbinder

1803 - 1875

Norge

Født i Christiania som datter af en storkøbmand. Hun fik privatundervisning i sprog af memoireforfatteren Conradine Dunker. I 1814 købte faderen Borregaard, et af Norges største godser. Her boede hun, til hun i 1828 giftede sig med Gustav Rehbinder, officer og adjudant hos den svenske kronprins, den senere kong Oscar I.

I Barndoms og Ungdoms Erindringer/nedskrevne af Oberstinde Rehbinder, der går frem til 1837 og blev udgivet af hendes døtre i 1915, fortæller hun for børn om årene før og efter 1814 og om den første tid i Stockholm.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Elisabeth Aasen (red.): Fra gamle dage. Memoarer, dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca. 1660-1880, 1983