Carine Rehbinder

1803 - 1875

Norge

Född i Kristiania, dotter till en storköpman. Hon fick privatundervisning i språk av memoarförfattaren Conradine Dunker. 1814 köpte fadern Borregaard, ett av Norges största gods. Här bodde hon tills hon 1828 gifte sig med Gustav Rehbinder, officer och adjutant hos den svenske kronprinsen , sedermera kung Oscar I.

I Barndoms og Ungdoms Erindringer/nedskrevne af Oberstinde Rehbinder, som sträcker sig fram till 1837 och gavs ut av hennes döttrar 1915, berättar hon för barn om åren före och efter 1814 och om den första tiden i Stockholm.

Litteratur om författaren: ett urval

Elisabeth Aasen (red): Fra gamle dage. Memoarer, dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca 1660-1880, 1983