Anna-Maija Raittila

1928 - 2012

Finland

Dotter till en byggmästare i östra Finland. Blev teol kand 1952, arbetade som lektor i religion och psykologi 1954-67, aktiv i statskyrkans organisationer. Hon har givit ut teologiska verk och utvecklat nya former för det ekumeniska och kristliga sociala livet och gudstjänsten på den tid det inte fanns kvinnliga präster i Finland. Teol.tri.h.c. 1980.

Debutsamlingen Ruiskukkaehtoo (Blåklintsafton) (L), 1947, är liksom de övriga diktsamlingarna buren av kristliga, etiska teman. Andra verk är Päivänvarjopuu (Parasollträdet) (L), 1955, Lähteet (Källorna) (L), 1961, och Sateenkaari (Regnbågen) (L), 1968. Anna-Maija Raittilas författarskap placerar sig i en lyrisk och språkligt sökande position i efterkrigslitteraturen. Hon har dessutom översatt ungersk litteratur.