Laura Petri

1879 - 1959

Sverige

Laura Petri, der var datter af adjunkt, dr. phil. Carl Magnus Petri i Halmstad, blev officer i Frelsens Hær i 1902, men forlod den i 1913 efter alvorlige konflikter, beskrevet i selvbiografien Jag anklagar, 1916. Derefter helligede hun sig akademiske studier i de næste ti år. Hun blev fil. kand. fra Göteborgs Universitet i 1919 og fil. lic. fra Lunds Universitet året efter.

I 1921 forsvarede hun sin doktorafhandling Frälsningsarmen. Religionsvetenskaplig undersökning, men den blev forkastet. Hun fortsatte sine studier i Tyskland og senere England for at vende tilbage og få doktorgraden med afhandlingen Catherine Booth och salvationismen i belysning av religiösa frändskapsoch antagonistförhållanden, 1925.

Laura Petri, der for det meste brugte pseudonymet Soror, havde en omfattende skribentvirksomhed, præget af socialt engagement og religiøse interesser. Den omfatter både rapportbøger og Slumsystem, 1908, som biografier og romaner.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Thorsten Kjäll (red.): Laura Petri. En cirkel slutar sig. En minnesbok, 1959