Laura Petri

1879 - 1959

Sverige

Dotter till läroverksadjunkt fil dr Carl Magnus Petri i Halmstad. Hon blev officer i Frälsningsarmén 1902 men lämnade den 1913 efter allvarliga konflikter, beskrivna i självbiografin Jag anklagar, 1916. Därefter ägnade hon sig åt akademiska studier i närmare tio år. Hon blev fil kand vid Göteborgs Universitet 1919 och fil lic vid Lunds Universitet året efter.

1921 försvarade hon sin doktorsavhandling Frälsningsarmén. Religionsvetenskaplig undersökning, vilken dock underkändes. Hon fortsatte sina studier i Tyskland och senare i England för att vända tillbaka och få dokorsgraden med avhandlingen Catherine Booth och salvationismen i belysning av religiösa frändskaps- och antagonistförhållanden, 1925.

Laura Petri, som mestadels använde pseudonymen Soror, bedrev ett omfattande skriftställarskap vars texter präglades av socialt engagemang och religiöst intresse. Hon skrev rapportböcker och Slumsystern, 1908, liksom biografier och romaner.

Litteratur om författaren: ett urval

Thorsten Kjäll (red): Laura Petri. En cirkel sluter sig. En minnesbok, 1959