Pauline Petersen

1803 - 1886

Danmark

Født i Vordingborg i en norsk embedsmandsfamilie, hvis trange kår medførte, at hun blev sat i kost hos en familie i København. Hun oplevede tidens mange teaterselskaber og begyndte selv at optræde i Borups Selskab. 1825 søgte hun ind på Det Kongelige Teater, dels fordi hun var meget optaget af den dramatiske kunst, dels fordi hun ønskede at hjælpe sin familie.

I sine erindringer skildrer hun skuespillerlivet, også dets intriger og skyggesider. 1832, et halvt år efter sit ægteskab med teologen, senere præst i Allerslev, Henrik Petersen, tog hun sin afsked fra teateret.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Pauline Petersen: "Erindringer af Pastorinde Pauline Petersen, f. Clausen. Fhv. kgl. Skuespillerinde" i: Julius Clausen og P. Fr. Rist (red.): Memoirer og breve, bd. 21, genoptrykt 1971