Pauline Petersen

1803 - 1886

Danmark

Född i Vordingborg i en norsk ämbetsmannafamilj där knappa omständigheter gjorde att hon fick mat och husrum hos en familj i Köpenhamn. Hon upplevde den tidens många teatersällskap och började själv uppträda i Borups Selskap. 1825 sökte hon in på Det Kongelige Teater, dels för att hon var mycket intresserad av teaterkonsten, dels för att hon ville hjälpa sin familj.

I sina memoarer skildrar hon skådespelarlivet, även dess intriger och skuggsidor. 1832, ett halvår efter att hon ingått äktenskap med teologen, senare prästen i Allerslev, Henrik Petersen, slutade hon vid teatern.

Litteratur om författaren: ett urval

Pauline Petersen: "Erindringer af Pastorinde Pauline Petersen, f. Clausen. Fhv. kgl. Skuespillerinde" i: Julius Clausen och P. Fr. Rist (red): Memoirer og breve, bd 21, ny upplaga 1971