Ragna Vilhelmine Nielsen

1845 - 1924

Norge

Har udgivet erindringsbogen Fra de smaa følelsers tid, 1907. Hun opvoksede op i Trondheim som datter af kgl. fuldmægtig Jørgen Ullmann og skribenten og litteraturkritikeren Vilhelmine Ullmann. Hun tog guvernanteeksamen, blev ansat på en pigeskole i en usædvanlig ung alder og oprettede senere den første norske skole med fællesundervisning for piger og drenge i Kristiania.

Hun var i to perioder formand for Norsk kvinnesaksforening, som hun var med til at stifte, og som folketaler, skribent og litteraturanmelder fik hun ry for at være en af de skarpeste kritikere af “mandsstandpunktet” i sædelighedsfejden, 1880’ernes voldsomme debat om seksualmoralen. Hun var også blandt de første kvinder i Kristianias byråd. Senere engagerede hun sig i spiritisme.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Anna Caspari Agerholt: Den norske kvinnebevegelses historie, 1973

Irene Engelstad m.fl. (red.): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd. 1, 1988

Ase Hjorth Lervik (red.): Gjennom kvinneøyne, bd. 1, 1980