Maria Rebekka Mikkelsen

1872 - 1956

Færøerne

Født og opvokset i Tórshavn, hvor moderen, tidligt enke efter en fisker, skrev artikler i kulturtidsskriftet Varðin. Selv flyttede hun til København 1898, hvor hun tog præliminæreksamen, blev registrator i Rigsarkivet i København og bestred mange tillidshverv i færingemiljøet. Hun var ugift og flyttede til Tórshavn, da hun blev pensioneret i 1947.

Ud over novellen “Fyri fyrst” (Foreløbig), trykt i tidsskriftet útiseti 1945, udgav hun nogle få digte, men virkede litterært først og fremmest som oversætter. Som fødselshjælper besørgede hun sats, korrektur m.m. for de fleste færøske forfattere i første halvdel af 1900-tallet.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Sigrið av Skarði Joensen: "Maria R. Mikkelsen" i: Kvinnutinðindi, nr. 4, 1956

Christian Matras: "Maria Mikkelsen" i: Nøkur mentafólk, 1973

Malan Simonsen: Har úti sum bylgjurnar leika i t, 1991