Eldrid Lunden

1940 -

Norge

Født og opvokset i et husmandshjem i Naustdal i Sunnfjord på Vestlandet, uddannet cand. philol. og 1982-2011 rektor for Forfatterstudiet i Bø i Telemarken. Hun kom med i kredsen af litterært interesserede studenter omkring tidsskriftet Profil i 60’erne, og debuterede i 1968 med den »oprørske« digtsamling f.eksjuli Her ses markante konturer af 60’ernes nye æstetik, med brod mod patos, elitisme og sensymbolisme og en hyldest til det enkle, hverdagsagtige og konkrete.

Efter et ophold på syv år vendte Eldrid Lunden tilbage med tre digtsamlinger på rad, inneringa, 1975, hard, mjak, 1976 og Mammy, blue, 1977, der satte standarden for de unge kvindelige lyrikere, som fulgte i hendes fodspor. Hun udviklede her et minimalistisk formsprog, som forener det kropsligt sensuelle med en metasproglig refleksion og sproglig magi. Digtsamlingen Gjenkjennelsen, 1982, åbner det tætte, intuitive sprog, som præger 70’er-samlingerne, og anvender et mere varieret retorisk register. Temaerne er de klassiske: kvindelig identitet, selvrealisering, søstersolidaritet, forholdet til sproget, men også mere aktuelle spørgsmål fra den politiske agenda kommer ind: mishandling og vold.

I det omvendt avhengige (L), 1989, tematiserer hun mere filosofiske spørgsmål i digte, som beskæftiger sig med eksistentiel angst, mellemmenneskelige relationer og vilkår, mens Noen må ha vore her før (L), 1990, iscenesætter dialoger med kvinder og kvindefremstillinger i det forrige århundrede: Oda Krohg, Dagny Juel og Albertine, som Christian Krohg fremstillede i tekst og billede. I Slik sett (L), 1996, lader hun igen humoren og brodden udfolde sig mellem melankoli og oprør, humor og vrede, sensualitet og fornuft.

Opdateret af redaktionen 2011:

Siden ovenstående biografi blev publiceret i Nordisk Kvindelitteraturhistorie har Eldrid Lunden udgivet digtsamlingerne Til stades, 2000, og Flokken og skuggen, 2005, og desuden essays i Kvifor måtte Nora gå?, 2004, og Modernisme eller litterær populisme?: eit essay om Arne Garborg og Knut Hamsun, 2008.

Hun har modtaget en række priser, bl.a. Brageprisen 2000 og Amalie Skram-prisen 2000, og er siden 2004 æresdoktor ved Göteborgs Universitet.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Ole Karlsen (red.): Store oskeflak av sol. Om Paal-Helge Hangens og Eldrid Lundens forfatterskap, 1995

Unni Langås: Dialog: Eldrid Lundens dikt 1968-2005, 2007

Atle Skaftun: "Du og jeg og de to?: narrativ transformasjon gjennom fire diktsamlinger" i Norsk litterær årbok, 2004