Hansigne Lorenzen

1870 - 1952

Danmark

Hjemstavnsforfatter og dansksindet sønderjyde født syd for grænsen i et grundtvigiansk lærerhjem og gift med ligesindet lærer 1890. Hun udførte sideløbende med, at hun fødte og opdrog en flok børn, et stort kvindeorganisatorisk arbejde i danskhedens tjeneste.

Et par digte fik hun trykt i dagspressen fra 1901, men først da hun under pseudonymet “Sven Tange” udgav romanerne Der kæmper et Folk, 1905, og fortsættelsen Der stander en Strid, 1907, fik hun betydning som national oprustningsdigter. Som de efterfølgende romaner er de skrevet i en svungen, romantisk stil, der røber de lidenskaber, som kampen mod fremmedherredømmet trak på.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Gunhild Agger m.fl. (red.): Dansk litteraturhistorie, bd. 7, 1984

Hanne Jenssen m.fl. (red.): Sønderjydske Kvinder under Fremmedherredømmet, 1930-31

Charlotte Paludan og Inger Lauridsen: Hansigne Lorenzen, Det tønderske Kniplingsdepot og Den københavnske Damekreds, 2001