Hansigne Lorenzen

1870 - 1952

Danmark

Hembygsförfattare och dansksinnad, född söder om gränsen i Sønderjylland i ett grundtvigianskt lärarhem. Hon gifte sig med en likasinnad lärare 1890 och gjorde, samtidigt som hon födde och uppfostrade en skara barn, en stor kvinnorganisatorisk insats i danskhetens tjänst.

Ett par dikter fick hon tryckta i dagspressen från 1901 men först då hon under pseudonymen “Sven Tange” utgav romanerna Der kæmper et Folk, 1905, och fortsättningen Der stander en Strid, 1907, fick hon betydelse som nationell upprustningsförfattare. Liksom de efterföljande romanerna är de skrivna i en energisk, romantisk stil som avslöjar de lidelser som kampen mot det främmande herredömet drog med sig.

Litteratur om författaren: ett urval

Gunhild Agger m fl (red): Dansk litteraturhistorie, bd 7, 1984

Hanne Janssen m fl (red): Sønderjydske Kvinder under Fremmedherredømmet, 1930-31

Charlotte Paludan och Inger Lauridsen: Hansigne Lorenzen, Det tønderske Kniplingsdepot og Den københavnske Damekreds, 2001