Olivia Levison

1847 - 1894

Danmark

Født i en jødisk københavnerfamilie, hvor hun gennem sine brødre blev bekendt med Georg Brandes og naturvidenskabelig tænkning. Selv var hun dannet og sprogkyndig. Hun giftede sig 1888 med den svenske musikkritiker H.G.J. Sandström. Efter skilsmissen forlod hun Stockholm og bosatte sig i egen lejlighed i København 1891.

Under sædelighedsfejden, 1880’ernes voldsomme debat om seksualmoralen, var hendes journalistik intelligent og velargumenteret. Hun debuterede anonymt med Min første Bog (N), 1876, og under pseudonymet “Silvia Bennet” bevægede hun sig med novellesamlingen Gjæringstid, 1881, om det moderne, blaserte og livsuduelige menneske, ind i et subtilt, impressionistisk formsprog.

I hovedværket, romanen Konsulinden, 1887, fremstilles kvindelivets gentagelser som dække over en tiltagende tomhed. Anerkendelsen fra det radikale miljø, som hun både personligt og holdningsmæssigt tilhørte, var forbeholden. Hendes melankolske tone skurrede i de radikale ører.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder, 1983