Leonora Christina Ulfeldt

1621 - 1698

Danmark

Med selvbiografien Jammers Minde har forfatteren leveret et højdepunkt til dansk litteraturhistorie. Hun var en elsket datter af Christian IV og Kirsten Munk. Som niårig blev hun forlovet og i 1636 gift med Corfitz Ulfeldt, som hun fødte ti børn i perioden 1637-51. Mens hun dyrkede sprogstudier, maleri og musik, gjorde han karriere under Christian IV.

I 1643 udnævntes Ulfeldt til rigshovmester, og i 1651 flygtede parret til Sverige af frygt for en undersøgelse af Ulfeldts regnskaber. Da de ni år senere flygtede fra Sverige, blev de pågrebet i København af Frederik III og ført til fæstningen Hammershus på Bornholm, hvorfra de blev løsladt i 1661 mod at give afkald på al ejendom i Danmark. Under en kurrejse tilbød Ulfeldt i 1662 kurfyrsten af Brandenburg Danmarks trone. Frederik III blev underrettet, og højesteret dømte Ulfeldt in absentia fra ære, liv og gods. I 1663 blev Leonora Christina arresteret i Dover og indsat i Blåtårn, anklaget for meddelagtighed i Ulfeldts forræderi. Hun blev aldrig dømt, men sad fængslet i Blåtårn i 22 år.

De ældste kendte prosaarbejder af Leonora Christina er skrevet under opholdet i Sverige og senere i Pommern. Prosastykkerne beskriver Karl X Gustavs bryllup i 1654, Leonora Christinas rejse til Korsør for at forsone sig med Frederik III i 1656 og hendes forsvar af Ulfeldt mod anklager for forræderi mod den svenske konge i Malmö 1659.

I Blåtårn skrev hun en selvbiografi på fransk, der cirkulerede i afskrifter, kvindeforsvarsskriftet Hæltinners Pryd, der kun delvis er bevaret i afskrift, samt dele af Jammers Minde, der blev færdiggjort i Maribo, hvor hun døde. Jammers Minde, der tryktes første gang i 1869, er en bevægende person- og samtidsbeskrivelse, et dristigt og velovervejet selvportræt.

Udvalgt litteratur om forfatteren

S. Birket-Schmidt: Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Historie, bd. 2, 1879-1881

Anne-Marie Mai m.fl. (red.): Leonora Christina. Historien om en heltinde, 1983

Bodil Wamberg: Leonora Christina. Dronning af Blåtårn, 1990