Kate Larson

1961 - 2018

Sverige

Født i Stockholm. Et ophold på Öland gav sammen med studier i filosofi og teologi incitament til debuten Flampunkten (R), 1986, efterfulgt af Replik till Johannes (R), 1989, der udvikler ideer om kærlighed og tab, som afsluttes i Den glömda natten (R), 1993. I en fortættet og poetisk ladet prosa skildres nogle få individers komplicerede relationer, og en tematik omkring skabelse og identitet er central. Mens formens klarhed er princip for forfatterskabets skabende mænd, er formens gåde central for kvinderne.

I Odaliskens leende (R), 1991, forsøger forfatteren sig med en ny prosaform og fortællestil: Den psykologiske thriller, hvor spændingen, gåden og overskridelsen er vigtig.

Opdateret af redaktionen 2011:

Siden ovenstående biografi blev publiceret i Nordisk Kvindelitteraturhistorie har Kate Larson udgivet novellerne Himlen över platsen, 1998, prosatekster i Den stora fisken, 2002, essaybogen Om vänskap, 2007 (med Anna-Karin Palm), og prosabogen Trängsel, 2010.

Hun har desuden skrevet afhandling i teoretisk filosofi om kærlighedsbegrebet hos filosoffen og forfatteren Iris Murdoch.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Bo Heurling (red.): Författaren själv, 1993