Kristence Kristensdatter

1796 - 1893

Danmark

Hendes fire døtre meddelte folkeminder, deriblandt viser, til Evald Tang Kristensen, som opsøgte hende, da hun boede på aftægt hos datteren Maren Olesdatter i Hygum. Datteren måtte støtte sin da 93-årige moders svigtende hukommelse, når familiens tradition skulle fortælles og synges for Evald Tang Kristensen, der på en enkelt dag indsamlede 14 viser og fem eventyr.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Evald Tang Kristensen: Minder og Oplevelser, bd. III/IV, 1923-1927

Evald Tang Kristensen: Gamle Kildevæld. Nogle Billeder af Visesangere og Æventyrfortællere [1927], ny udg. v. E.H. Pedersen, 1981

Sven H. Rossel: "Tryk og traditionsoptegnelser" i: Sven H. Rossel m.fl. (red.): Danmarks gamle Folkeviser, bd. 12, 1976