Kristence Krístensdatter

1796 - 1893

Danmark

Hon och hennes fyra döttrar samlade in medeltida folkminnen, bl a visor, till Evald Tang Kristensen som sökte upp henne när hon bodde på undantag hos dottern Maren Olesdatter i Hygum. Dottern måste då hjälpa sin 93åriga mor vars minne börjat svikta, när familjens traditioner skulle berättas och sjungas för Evald Tang Kristensen som under en enda dag samlade in 14 visor och fem upplevelser.

Litteratur om författaren: ett urval

Evald Tang Kristensen: Minder og Oplevelser, bd III/IV, 1923-1927

Evald Tang Kristensen: Gamle Kildevæld. Nogle Billeder af Visesanger og Æventyrfortællere [1927], ny utgåva av E.H. Pedersen, 1981

Sven H Rossel m fl (red): Danmarks gamle Folkeviser, bd 12, 1976

Artiklar om författaren