Thekla Knös

1815 - 1880

Sverige

Professordatter fra Uppsala, der efter faderens død i 1828, sammen med moderen under fællesbetegnelsen “de små knöse”, holdt fordringsløs litterær salon for 1840’rnes og 1850’ernes senromantiske studenterdigtere

I 1852 og 1853 udgav hun sine samlede Dikter I-II, der dels indeholder et versepos i stil og dialog med Esaias Tegnérs Frithiofs saga, dels hverdags- og genrepoesi for børn, tilsyneladende i tidens idylliske smag, men med en tydelig ambivalens og sanselig pointering. Optegnelser fra hendes sidste 11 år, som hun tilbragte på en sindssygeanstalt, udkom posthumt.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Eva Borgström: "Om jag får be om ölost". Kring kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik, 1991

Ingrid Elam: "... i kärleken blott hjelte ...". Den romantiska versberättelsen i Sverige 1820-1850, 1985

Elisabeth Mansén: Konsten att förgylla vardagen. Thekla Knös och romantikens Uppsala, 1993