Birgitte Christine Kaas

1682 - 1761

Norge

Født på Elingaard i Onsøy Sogn i Norge som datter af Hans Kaas (1657-1700) og Sophie Amalie Bielke. I 1713 giftede hun sig med oberstløjtnant Henrik Jørgen Huitfeldt (1674-1751) og flyttede tilbage til Elingaard, som hendes far havde solgt, men som ægtemanden havde fået i arv efter sit første ægteskab. Der boede hun til sin død.

Birgitte Christine Kaas’ håndskrevne digte gik tabt i en ødelæggende brand i 1746, da Elingaard blev lagt i aske. I Nogle Aandelige Psalmer, Oversatte udaf det Tydske Sprog paa Dansk af den, Som inderlig begicerer at have udi sit Hierte Bestandig Christi Kierlighed skjuler forfatterindens navn sig i de tre sidste ords begyndelsesbogstaver. Bogen, der blev trykt i København 1734, indeholder 28 oversættelser af tyske salmer, fortrinsvis skrevet af kvindelige forfattere.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Anders Malling: Dansk Salmehistorie, bd. 8, 1978

J.H. Skaar: Norsk Salmehistorie, bd. 1 og 2, 1879-80

Lars Aanested m.fl. (red.): Kristen sang og musikk, bd. 2, 1962-65