Christence Juul

1585 - 1659

Danmark

Datter af Anne Stygge Thomesdatter og Niels Axelsen Juul til Kongstedlund, Aalborg Amt, gift 1621 med Hans Krabbe til Søgård. Hun anlagde som ung pige en visebog med 56 numre. Visebogen, der er en ud af 35 danske visehåndskrifter fra 1500-1600-tallet, er karakteristisk ved, at der mellem viserne ofte er indføjet sentenser og strofer, hvoraf en del kan være digtet af hende selv. Repertoiret, der er indført af Christence Juul selv, har hun tilfælles med andre af periodens visesamlere, men i en snes tilfælde har hun sin egen variant af den pågældende vise.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Erik Sønderholm: "Adelsvisebøger" i: Sven H. Rossel m.fl. (red.): Danmarks gamle Folkeviser, bd. 12, 1976