Christence Juul

1585 - 1659

Danmark

Dotter till Anne Stygge Thomesdatter och Niels Axelsen Juul på Kongstedlund, Aalborg Amt. 1621 gifte hon sig med Hans Krabbe av Søgård och skapade som ung flicka en visbok med 56 visor. Visboken, som är en av 35 danska visböcker från 1500- och 1600-talen, är karaktäristisk genom att det mellan visorna ofta finns inlagt sentenser och strofer varav en del kan vara skrivna av henne själv. Repertoaren, som hon själv bestämt, är gemensam med andra av periodens visupptecknare men i ett 20-tal har hon egna varianter av visorna.

Litteratur om författaren: ett urval

Erik Sønderholm: "Adelsvisebøger" i: Sven H. Rossel m fl (red): Danmarks gamle Folkeviser, bd 12, 1976

Artiklar om författaren