Elisabeth Krag Juel-Vind-Arenfeldt

1806 - 1884

Danmark

Baronesse bosat på Stensballegård ved Horsens. Hun blev af veninden Frantziska Carlsen opfordret til at indsamle folkeminder og indsende dem til Svend Grundtvig, der ledede datidens folkemindeindsamling. Hun gik selv rundt til dem, hun vidste kunne fortælle, skrev op, hvad hun hørte, og skabte et netværk af kvindelige indsamlere.