Elisabeth Krag Juel-Vind-Arenfeldt

1806 - 1884

Baronsessa, bosatt på Stensballegård vid Horsens. Uppmanades av väninnan Frantziska Carlsen att samla in folklivsskildringar och sända dem till Svend Grundtvig som ledde dåtidens insamling av folklivsskildringar. Hon gick själv runt till dem som hon visste kunde berätta och skrev ned vad hon fick höra och skapade också ett nätverk av kvinnliga insamlare.