El(e)vine Heede

1820 - 1883

Norge

Født i Arendal som datter af en velstillet urmager og blev efter studierejser lærer ved pigeskolen i Arendal. I 1871 blev hun metodist og virkede herefter som lærer ved metodistkirkens præsteuddannelse i Kristiania.

Hun var redaktør ved tidsskriftet Den lille Børneven, senere Børnenes Søndagsblad. Hun har oversat eller selv digtet mere end 200 af de sange, der indgår i Zions Harpe.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Anders Mailing: Dansk Salme Historie, bd. 6, 1971

Lars Aanestad m.fl. (red.): Kristen Sang og Musikk, 1962-65